DANE KONTAKTOWE

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile
ul. Wojska Polskiego 18 I p.
64-920 PIŁA
Tel.: 67 211 73 12
e-mail: utwpila@wp.pl

Sekretariat czynny
w każdy roboczy wtorek, środę
i czwartek w godz. od 10.00 do 13.00
Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Wiadomość


AKTUALNOŚCI


Piła wczoraj i dziś.
W gościnnych progach Liceum na Pola spotkaliśmy się na kolejnym wykładzie audytoryjnym. Oprócz słuchaczy UTW na sali obecna była liczna grupa uczniów oraz goście między innymi  Starosta p. Eligiusz Komarowski i przedstawicielka Prezydenta P. Głowskiego p. Ewelina Ślugajska - Skarbnik UM.
---
Uwaga ! Uczestnicy wycieczki do Gniezna
Ze względu na zbyt małą ilość uczestników wycieczki, wyjazd do Gniezna nie odbędzie się.
---
Zaproszenie
Kub Podróżnika działający przy Centrum Aktywizacji zaprasza na spotkanie z "Proboszczem na końcu świata",
---
Piła bije rekord Polski
Dnia 14 lutego z inicjatywy koła naukowego " Eskulap" działającego przy PWSZ przystąpiono do bicia rekordu Polski w ilości osób oddających honorowo krew. Akcja " Podaruj serce - oddaj krew"
---
Rocznica wyzwolenia Piły
Dnia 14 lutego o godz. 1200 w Dniu Wyzwolenia Piły w imieniu słuchaczy 
---
Kosmetologia nowoczesna
Kolejna wizyta w PWSZ to Zakład Kosmetologii połączony z wizytą w gabinecie kosmetycznym. Temat budzący zainteresowanie szczególnie u kobiet i niezależnie od wieku ( kobiety chcą być  piękne nie patrząc na PESEL ). Stąd duże zainteresowanie i mnóstwo pytań dotyczących pielęgnacji ciała w „ stosownym” wieku. Naszą przewodniczką po meandrach kosmetyki była pani Agata Skalska – Stochaj - Kierownik Zakładu Kosmetologii PWSZ.
---
Uwaga ! Uczestnicy wycieczki do Gniezna i Wrocławia
Uczestnicy biorący udział w wycieczkach do Gniezna i Wrocławia proszeni są o uzupełnie wpłat ( całość) w następujących terminach:


Patronat władz samorządowych
Powiat Pilski Piła500.pl
Patronat naukowy
WSB WSG UAM